SponsringSponsring

Vi söker samarbete med näringslivet och andra intressenter. Varför inte förstärka varumärket genom att stödja kulturverksamhet?


Vi utformar tillsammans samarbetsformer som kommer oss båda tillgodo. Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller styrelsen.